Góc cộng đồng

18/11/20

0

Quyền lực nào sẽ thống trị tương lai?

"Tương lai của quyền lực" là cuốn sách dành cho những người quan tâm đến thời cuộc quốc tế, do tác ...

14/09/20

0

Khát vọng vĩ đại và công thức làm nên dân tộc vĩ đại

Mục đích tối hậu duy nhất của sự tiến hoá văn minh nhân loại cũng chỉ là để đạt tới sự đồng nhất, ...

17/08/19

0

7 BÀI HỌC QUÝ BÁU CỦA NGƯỜI SÁNG LẬP HYUNDAI: MUỐN GIÀU CÓ, THÀNH CÔNG NHẤT ĐỊNH CẦN BIẾT! (KỲ 2)

"Con người khi thành công thì cái rễ của thât bại lại nảy mầm. Lần này tôi thất bại nhưng lần sau, ...

16/08/19

0

7 BÀI HỌC QUÝ BÁU CỦA NGƯỜI SÁNG LẬP HYUNDAI: MUỐN GIÀU CÓ, THÀNH CÔNG NHẤT ĐỊNH CẦN BIẾT! (kỳ 1)

Đối với Chung Ju Yung, khi đã trải qua nhiều thăng trầm, đứng trên đỉnh cao sự nghiệp - đưa Hyundai ...

31/07/19

0

KẺ LANG THANG “CHINH PHỤC” THIÊN TÀI EDISON: BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG NẰM Ở CÂU CHUYỆN NÀY

"Tôi đã cho Barnes một cơ hội theo lời đề nghị của anh, bởi tôi biết rằng người như ...

29/07/19

0

CHUNG JU YUNG: “KHÔNG BAO GIỜ LÀ THẤT BẠI, TẤT CẢ LÀ THỬ THÁCH”

“Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách” – câu châm ngôn đã trở thành bất hủ của chủ tịch ...