QUÂN VƯƠNG

(0 đánh giá & nhận xét)

4 lượt thích

746 lượt xem

Tác giả: Niccolò Machiavelli

Nhà xuất bản: OMEGA +

Xuất bản lần đầu vào năm 1532, cho đến nay cuốn sách “Quân vương” vẫn là áng văn được xếp vào loại “bất hủ”, một tác phẩm không thể thiếu khi bàn đến nghệ thuật lãnh đạo.

Giới thiệu sách

Niccolò Machiavelli là một trong những nhà tư tưởng chính trị quan trọng nhất châu Âu thời kỳ đầu hiện đại, người đầu tiên nghiên cứu chính trị dựa trên lý luận thực tiễn hơn là lý thuyết giáo điều. Bất kể sau bao nhiêu thế kỷ, triết học chính trị của Niccolò Machiavelli chưa bao giờ mất đi tính thời sự, vì nó đề cập đến vấn đề được quan tâm nhất nhưng không phải ai cũng có thể giải quyết một cách triệt để.

“Quân vương” là tuyệt tác nổi tiếng nhất của Niccolò Machiavelli, được xem là văn bản nền tảng của toàn bộ lịch sử tư tưởng chính trị phương Tây. “Quân vương” chắt lọc những nhìn nhận của ông về bản tính con người, nghệ thuật lãnh đạo cũng như chính sách ngoại giao trên cơ sở những sự việc diễn ra như là bức tranh chính xác về tính chất thực tế của quyền lực.

Trong phần lớn nội dung tác phẩm “Quân Vương”, Niccolò Machiavelli dựa vào những sự kiện lịch sử để khái quát từng cách thức vận dụng các nguồn lực, những thuận lợi và khó khăn khác nhau phải đương đầu và những phẩm chất đạo đức mà một con người cần hun đúc để đạt mục tiêu vang dội.

Chỉ trong một cuốn sách nhỏ, “Quân vương” đã hội tụ những nguyên tắc làm nền móng tìm ra chân dung bậc quân vương, chính khách hình mẫu nhằm tạo dựng một đất nước ổn định và vững mạnh.

 

Gửi nhận xét của bạn

Bạn cho bao nhiêu sao?

Một đánh giá có ích thường dài từ 100 ký tự trở lên