SỰ THẬT SÁNG TẠO

(3 đánh giá & nhận xét)

21 lượt thích

2005 lượt xem

Tác giả: Partrik Harris

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ

46 bài viết nhỏ trong cuốn sách là những bước đi từ thấp đến cao, đưa độc giả đi suốt chặng đường tìm hiểu về những sự thật, những chân lý trong lĩnh vực sáng tạo, để cuối cùng đi đến một trong những ý tưởng đúc kết sâu sắc nhất của tác giả

Giới thiệu sách

Trong thời đại thứ gì cũng “nhanh như điện” hiện nay, kể cả dòng đời của một sản phẩm, có lẽ chỉ sự sáng tạo mới tạo nên khác biệt và lợi thế. Hiểu được điều đó, và cũng hiểu rằng một chủ đề tuy mang tính trừu tượng nhưng nhu cầu nắm bắt được nó và áp dụng nó rất cao, tác giả đã tiếp cận chủ đề “sáng tạo” theo một phương thức dễ tiếp nhận bởi độc giả: đi từ lý thuyết gồm bản chất và các đặc điểm của sự sáng tạo, cho đến việc đưa những lý thuyết đó vào áp dụng trong công việc, xây dựng nhóm, phát triển khả năng của bản thân, và thậm chí giải thoát tài năng sáng tạo ở những người khác.

46 bài viết nhỏ trong cuốn sách là những bước đi từ thấp đến cao, đưa độc giả đi suốt chặng đường tìm hiểu về những sự thật, những chân lý trong lĩnh vực sáng tạo, để cuối cùng đi đến một trong những ý tưởng đúc kết sâu sắc nhất của tác giả – “việc đào tạo những tài năng sáng tạo nhất có thể trở thành nỗ lực cuối cùng để tồn tại trước các đối thủ cạnh tranh của bạn”.

Tác giả phủ nhận tuyệt đối quan điểm: sáng tạo là tự do tuyệt đối ( quan điểm mà mọi người vẫn đồng tình từ trước đến nay) và khng định: sáng tạo chỉ được hình thành khi có gợi ý thực tế nhằm kích thích trí thông minh trong đầu chính chúng ta. Lập luận tác giả đưa ra đều được chứng minh tính đúng đắn rất thuyết phục. Với cách trình bày độc đáo, sáng tạo; tác giả đã hướng dẫn kỹ năng cần thiết để sáng tạo, giúp ta tự tin với mỗi việc làm hàng ngày, kích thích trí thông minh để sáng tạo

Gửi nhận xét của bạn

Bạn cho bao nhiêu sao?

Một đánh giá có ích thường dài từ 100 ký tự trở lên

2 năm trước

Là một trong những cuốn sách đáng đọc nhất 2019, đây là một cuốn sách đáng để gối đầu giường Tác giả đưa chúng ta đến một cách tiếp cận mới hoàn toàn về sáng tạo

2 năm trước

Tác giả phủ nhận tuyệt đối quan điểm: sáng tạo là tự do tuyệt đối ( quan điểm mà mọi người vẫn đồng tình từ trước đến nay) và khẳng định: sáng tạo chỉ được hình thành khi có gợi ý thực tế nhằm kích thích trí thông minh trong đầu chính chúng ta. Lập luận tác giả đưa ra đều được chứng minh tính đúng đắn rất thuyết phục. Với cách trình bày độc đáo, sáng tạo; tác giả đã hướng dẫn kỹ năng cần thiết để sáng tạo, giúp ta tự tin với mỗi việc làm hàng ngày, kích thích trí thông minh để sáng tạo

2 năm trước

Đây là điều tôi thật sự quan tâm và nó ảnh hưởng sâu sắc tới tôi khi đọc. Tôi rất ham hiểu biết sâu hơn về cuốn sách này. Nhưng tôi không biết bằng cách nào có thể đọc hết ?