Lĩnh vực
Huyền Học
Triết Học
Khoa Học
Mỹ học
Chính Trị Học
Kinh Tài Học
Đạo Đức Học
Ngôn Ngữ Học
Âm Thanh Học
Y Học
Võ Học
Quốc gia
Bengal
Việt Nam
Hungary
Trung Quốc
Nhật Bản
Ả Rập
Thụy Sĩ
Ý
Cộng hòa Genova
Ba Lan
Hy Lạp
Áo
Thụy Điển
Scotland
Albania
Argentina
Nam Phi
Anh
Hoa Kỳ
Đức
Do Thái
Mexico
Thụy Sĩ
Ấn Độ
Israel
Áo
Pháp

HENRY KISSINGER
(1923)

RAOUL GUSTAF WALLENBERG
(1912 - 1947)

KLEMENS VON METTERNICH
(1773 - 1859)

ANTOINE-HENRI JOMINI
(1779 - 1869)

CARL VON CLAUSEWITZ
(1780 - 1831)

NELSON MANDELA
(1918 - 2013)

CHE GUEVARA
( 1928 - 1967)

MACKINDER
(1861 - 1947)

ALFRED THAYER MAHAN
(1840 - 1914)

THIẾT MỘC CHÂN - THÀNH CÁT TƯ HÃN
(1162 - 1228)

ADOLF HITLER
(1889 - 1945)

JULIUS CAESAR
(100 TCN - 44 TCN)

ALEXANDER ĐẠI ĐẾ
(20 tháng 7, 356 TCN - 10 tháng 6, 323 TCN)

NAPOLEON BONAPARTE
(1769 - 1821)

Mật mã MAHATMA GANDHI
(1869 - 1948)

DON MIGUEL RUIZ
(1952)

ABRAHAM LINCOLN
(1809 - 1865)